NBBU CAO

ARTIKEL 43 – DISPENSATIE

  1. Leden van de NBBU kunnen, als zij tevens onder de werkingssfeer van een andere cao vallen, door de Dispensatiecommissie gedispenseerd worden van de NBBU CAO voor Uitzendkrachten.

  2. Een verzoek tot dispensatie van (bepalingen van) de cao moet schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de Dispensatiecommissie, bereikbaar op het volgende adres: Stadsring 171 3817 BA, Amersfoort of info@nbbu.nl. In dit artikel wordt onder schriftelijk verstaan: ‘per brief of per e-mail verzonden’.

  3. De Dispensatiecommissie beslist namens cao-partijen op een dispensatieverzoek.