NBBU CAO

ARTIKEL 18 – VAKANTIEBIJSLAG

De uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiebijslag van het feitelijk loon over:

  • de gewerkte dagen;
  • vakantiedagen;
  • feestdagen;
  • dagen waarop de uitzendkracht arbeidsongeschikt is;
  • compensatie-uren; en
  • de uren waarover de uitzendkracht bij wegvallen arbeid op grond van artikel 22 recht heeft op loondoorbetaling.

 

Artikel 16 lid 2 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is onverminderd van toepassing.