Hoofdstuk: Hoofdstuk 8 overig

ARTIKEL 41 – FUSIEGEDRAGSREGELS

De uitzendonderneming informeert bij voorgenomen fusies en reorganisaties, overeenkomstig de geldende SER-Fusiegedragsregels, betrokken werknemersverenigingen tijdig en stelt hen in de gelegenheid om advies uit te

Lees verder »

Artikel 41 – Fusiegedragsregels

De uitzendonderneming informeert bij voorgenomen fusies en reorganisaties, overeenkomstig de geldende SER-Fusiegedragsregels, betrokken werknemers-verenigingen tijdig en stelt hen in de gelegenheid om advies uit te

Lees verder »