Hoofdstuk: Hoofdstuk 3 beloning

ARTIKEL 18 – VAKANTIEBIJSLAG

De uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiebijslag van het feitelijk loon over: de gewerkte dagen; vakantiedagen; feestdagen; dagen waarop de uitzendkracht arbeidsongeschikt is; compensatie-uren; en

Lees verder »