Hoofdstuk: Hoofdstuk 1 algemeen

ARTIKEL 1 – WERKINGSSFEER

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (cao) geldt voor werkgevers die als lid zijn aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings-en Uitzendondernemingen (NBBU)*. De cao is van toepassing

Lees verder »