ABU CAO

Artikel 41 – Fusiegedragsregels

De uitzendonderneming informeert bij voorgenomen fusies en reorganisaties, overeenkomstig de geldende SER-Fusiegedragsregels, betrokken werknemers-verenigingen tijdig en stelt hen in de gelegenheid om advies uit te brengen.