ABU CAO

Artikel 36a – De uitzendkracht met een buitenlandse arbeids-overeenkomst (WagwEU)

De volgende artikel(leden) zijn niet van toepassing op de uitzendkracht die vanuit het buitenland door een buitenlandse uitzendonderneming aan een opdracht­ gever in Nederland ter beschikking wordt gesteld en van wie de arbeidsovereen-komst wordt beheerst door ander recht dan het Nederlandse recht:

  • Artikel 36 lid 2a;
  • Artikel 38 leden 1 en 2.