ABU CAO

Artikel 19 – Compensatie-uren

1. De uitzendonderneming kan met de uitzendkracht schriftelijk overeen­ komen dat de toeslag voor onregelmatige werktijden en/of de toeslag voor overuren niet worden uitbetaald, maar worden aangewend voor de opbouw van compensatie-uren in tijd.

2. De onregelmatigheids- of overwerktoeslagen worden omgezet in tijd die de uitzendkracht als verlof kan opnemen. Om de opbouw in tijd te berekenen, wordt uitgegaan van het aantal uren waarover de toeslagen zijn opgebouwd. Vervolgens worden deze uren vermenigvuldigd met het van toepassing zijnde toeslagpercentage. Dit betreft het percentage waarmee de toeslag wordt berekend die boven op het uurloon wordt toegekend.* —

*Voorbeeld:

De uitzendkracht werkt 4 uur over. Voor deze overuren geldt een toeslagpercentage van 25% (de uitzendkracht ontvangt over deze uren dus 125% van het uurloon). Om de compensatie-­ uren in tijd te berekenen, wordt de 4 uur overwerk vermenigvuldigd met 25%. Er wordt

nu één compensatie-uur in tijd opgebouwd die de uitzendkracht als verlof kan opnemen.