ABU CAO

Artikel 14 – Arbeidsduur en arbeidstijden

1. De uitzendonderneming maakt afspraken met de uitzendkracht over het aantal te werken uren per dag/week/periode.

2. De arbeids-, pauze- en rusttijden van de uitzendkracht zoals bedoeld in de ­Arbeidstijdenwet zijn gelijk aan die bij de opdrachtgever.

3. In overleg met de opdrachtgever en uitzendonderneming, is het de uitzend-kracht toegestaan af te wijken van de bij de opdrachtgever geldende arbeids-duur en/of arbeidstijden. Dit kan bij aanvang van de uitzendovereenkomst, dan wel gedurende de uitzendovereenkomst worden overeengekomen. Hierbij geldt dat:

a. de afwijking niet de voor de opdrachtgever uiterste grenzen van de wet en/of cao van de opdrachtgever (voor zover deze ruimer is) overschrijdt;
b. de pauze- en rusttijden voor de uitzendkracht niet korter zijn dan bij de opdrachtgever.